Vyhledávání

Kontakt

Žákovský běh Bakovem
facebook: Běh Bakovem

behbakovem@seznam.cz

Ceny

ZÁVODY JEDNOTLIVCŮ

Oceněni budou závodníci na prvních třech místech v každé ze 12 ti kategorií. Jedná se o diplomy, medaile a drobné sportovní potřeby. Dále dary od sponzorů.

ŠTAFETY

Ve štafetách máme 3 kategorie, tzn. oceněno bude 9 štafet (36 závodníků). Každý dostane sladkost, diplom a dárek od sponzorů.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem partnerům a sponzorům minulých ročníků, zejména pak paní Heleně Fuchsové, bývalé veleúspěšné reprezentantce v atletice, která každoročně přiváží do Bakova spoustu sponzorských darů, firmám Müller, Botanicus, dále místní Galaxii, FK Mladá Boleslav, Městskému úřadu v Bakově n.J., Divadelnímu sdružení Tyl a Bakovskému půlmaratónu.