Vyhledávání

Kontakt

Žákovský běh Bakovem
facebook: Běh Bakovem

behbakovem@seznam.cz

Přihlášky

V den závodu - divadelní sál na náměstí.

Prezentace končí 30 minut před startem příslušné kategorie.

Předběžně na behbakovem@seznam.cz

Uveďte jméno, příjmení, oddíl (škola), rok narození)