Vyhledávání

Kontakt

Žákovský běh Bakovem
facebook: Běh Bakovem

behbakovem@seznam.cz

Zprávy z tisku - BAKOVSKO

Zde naleznete články o našem běhu včetně fotografií v měsíčníku BAKOVSKO.

https://www.bakovnj.cz/fota/230/bak0206.pdf           2002  1.ročník

https://www.bakovnj.cz/fota/262/bak0405.pdf           2004  3.ročník

https://www.bakovnj.cz/fota/278/bak0505.pdf           2005   4.ročník

https://www.bakovnj.cz/fota/478/bak0605.pdf           2006   5.ročník

https://www.bakovnj.cz/fota/743/bak507.pdf             2007   6.ročník

https://www.bakovnj.cz/fota/1815/bakovsko509.pdf   2009   8.ročník

https://www.bakovnj.cz/fota/2548/bak610.pdf            2010  9.ročník